Organisaties in Schiedam - Zorg

Ontdek onze 4 organisaties en initiatieven

Schiedam
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Als sterven nabij komt helpen kundige vrijwilligers uWanneer u te horen krijgt dat het levenseinde van uzelf of uw naaste nabij is, breekt een onzekere periode aan. Het verzorgen van een geliefde in de laatste levensfase kan zwaar zijn, ondanks de ondersteuning van familie, vrienden, wijkverpleging en thuiszorg. Wacht niet tot het echt niet meer gaat, maar trek tijdig aan de bel!Samen staat u sterkerJuist in deze periode staan wij
Aleida praktijk voor Verloskunde en echo
Aleida praktijk voor verloskunde en echoscopie
Frankelandgroep
Uw eigen leefstijl kunnen voortzetten in een veilige en vertrouwde omgeving. Dat is waar wij dagelijks naar streven! Zowel voor bewoners van onze locaties als voor onze cliënten in de thuissituatie.
Schiedam Centrum
Actief Inzicht
We zijn een dienstverlener die mantelzorgers ondersteunt bij hun regeltaken voor de zorgvrager. We bieden ondersteuning op de domeinen zorg, welzijn, wonen, werk en financiën. We brengen de hulpvraag en bijbehorende regeltaken in kaart en nemen desgewenst die regeltaken over. Denk bijvoorbeeld aan: maken van persoonlijk plan, regelen van een ergotherapeut/ thuiszorg/ logeeropvang, doen van aanvragen (WMO, CIZ, Jeugdwet), etc.Maandag t/m zaterdag zijn we van 09:00 uur tot 20:00 uur