Organisaties in Schiedam - Dienstverlening

Ontdek onze 4 organisaties en initiatieven

Schiedam
Minters Mantelzorg
Het kan veel voldoening geven om iets voor een ander te betekenen. Maar het geven van veel, soms intensieve, zorg en aandacht valt niet altijd mee. Veel mantelzorgers hebben een gezin en/of een baan en sommige zitten nog op school. Om mantelzorgers in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis te ondersteunen, heeft Minters Mantelzorg deskundige mantelzorgconsulenten. En goede contacten met allerlei lokale organisaties zoals de sociale wijkteams, organisaties voor (respijt)zorg en huisartsen. Minters
Schiedam Oost
Welzijn op Recept- Schiedam
Heeft u (lichamelijke) klachten en wilt u graag iets doen om u beter en sterker te voelen, maar weet u niet hoe? Vraag dan via uw huisarts of een andere zorgverlener een doorverwijzing naar Welzijn op Recept.
Schiedam Centrum
Actief Inzicht
We zijn een dienstverlener die mantelzorgers ondersteunt bij hun regeltaken voor de zorgvrager. We bieden ondersteuning op de domeinen zorg, welzijn, wonen, werk en financi├źn. We brengen de hulpvraag en bijbehorende regeltaken in kaart en nemen desgewenst die regeltaken over. Denk bijvoorbeeld aan: maken van persoonlijk plan, regelen van een ergotherapeut/ thuiszorg/ logeeropvang, doen van aanvragen (WMO, CIZ, Jeugdwet), etc.Maandag t/m zaterdag zijn we van 09:00 uur tot 20:00 uur
Schiedam Oost
Irado
Irado verzorgt de huishoudelijke afvalinzameling en onderhoudt de openbare ruimte.