Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Wonen
19 april 2021

Locatie:           Wijkhuis Dreesplein (Dr. Willem Dreesplein 2, 3019 CW Schiedam)

Datum:            maandag 26 april 2021

Tijd:                 15.00u tot 16.30u

Bewonersvereniging Wonen en Leven is sinds 1967 actief geweest in Nieuwland. Wonen en Leven vervulde lange tijd een belangrijke rol in de belangenbehartiging van bewoners en startte diverse projecten in de wijk.

De laatste jaren echter is het ledental teruggelopen en nam de rol van de bewonersvereniging in de wijk af. Wonen en Leven is geen actieve verenging meer. 

Het algemeen bestuur van Bewonersvereniging Wonen en Leven heeft in meerderheid besloten tot het voornemen Bewonersvereniging Wonen en Leven te ontbinden.

Tijdens de ALV wordt door de leden een besluit genomen op het voorstel van het bestuur om de vereniging te ontbinden. Verder worden het financieel jaaroverzicht en jaarverslag 2019 en 2020 ter goedkeuring voorgelegd, alsook het bestuursvoorstel voor vereffening van het vermogen bij ontbinding van de vereniging. 

De ALV is een openbare vergadering. Rekening houdend met de huidige omstandigheden omtrent corona zijn wij gehouden aan een maximum van 30 aanwezigen. Op grond daarvan is aanmelding vooraf verplicht. Aanmelding geschiedt schriftelijk via ospijker@dock.nl o.v.v. aanmelding ALV Wonen en Leven.

Uiteraard worden de geldende coronamaatregelen nageleefd. Wij verzoeken u met klem thuis te blijven als u (milde) klachten heeft. In dat geval kunt u iemand anders een volmacht geven om u te vertegenwoordigen als lid van de Wonen en Bewonersvereniging Leven. 

 

Met vriendelijke groet,

Riet Putters, vice voorzitter

Namens het bestuur van Bewonersvereniging Wonen en Leven

Wie

Volwassenen

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Balie Wijkhuis Dreesplein
-16